Ζητήστε προσφορά

Ζητήστε προσφορά

Στείλτε μας το αρχείο και ζητήστε προσφορά. Μετά την παραλαβή του αρχείου σας, βάσει του όγκου και του περιεχομένου του, θα σας υποβάλουμε την προσφορά μας. Εφόσον την αποδεχθείτε, θα σας στείλουμε τις οδηγίες πληρωμής.

Η αλληλογραφία και τα συναφή έγγραφα θεωρούνται άκρως εμπιστευτικά και προστατεύονται βάσει των προνοιών της νομοθεσίας ως προς τα πνευματικά δικαιώματα.

    Χρειάζεται επικυρωμένη/επίσημη μετάφραση.
    Άνευ προθεσμίας.