Najčešće postavljana pitanja

Potreban mi je prevod. Šta treba da uradim?

Pošaljite dokument email-om da biste dobili ponudu. Potrebno je da vidim celokupni sadržaj kako bih mogla da formiram cenu i rok za isporuku. Ako imate dokument u elektronskoj formi pošaljite ga, u drugom slučaju pošaljite skeniran dokument ili ga dobro uslikajte da se sve jasno vidi.

Dokument ima osetljive informacije. Da li mogu da vam verujem?

Da, možete. Ja sam profesionalni prevodilac, član Panhelenskog Udruženja prevodilaca i književni prevodilac i izričito vodim računa koliko o svojoj, toliko i o tuđoj reputaciji i privatnosti. Poštujem sva etička i profesionalna pravila i kodekse, ali i lična načela koja mi ne dozvoljavaju ništa manje od usluga potpunog profesionalizma uz apsolutnu diskreciju.

Da li je potrebno da pošaljem dokument poštom?

Ne, molim vas nemojte slati poštom dokumenta, već samo u elektronskoj formi. Ukoliko bude potrebno da pošaljete dokument poštom pre toga ćemo se tačno dogovoriti kako to treba uraditi. Originalni dokumenti su za vas vrlo važni i slanje istih mora da se obavi pažljivo i na bezbedan način.

Da li je potrebno da pošaljem dodatne informacije?

Da, informišite me što detaljnije, tako ćete mi omogućiti bolji uvid u to šta vam je potrebno, a na osnovu toga ću moći da vam pružim adekvatnu uslugu. Možete me obavestiti o sledećem:

  • opis (ugovor, poslovna dokumentacija, lični dokument, tekstovi za website, e-shop, katalog proizvoda, opis hotela/apartmana, jelovnik, uputstvo za upotrebu itd.)
  • na koji jezik vam je potreban prevod
  • da li postoji određeni rok
  • razlog (dokumentacija/overen prevod za javnu službu, interna prepiska, online prezentacija, marketing, tender itd.)
  • kome ili u koju svrhu je namenjen prevod (za sajt, za vašeg klijenta, za vašeg zaposlenog, za drugu državu itd.)

da li je prevod potreban jednokratno/dugotrajno/parcijalno/u više faza/periodično

Kada ću dobiti odgovor?

U narednih 24h od prijema sadržaja za prevod.

Koji je sledeći korak?

Da bih počela da radim na vašoj narudžbini, morate prihvatiti ponudu u pisanoj formi. Dodatno, potrebno je da prosledite vaše podatke (adresu i broj telefona) da bih izdala račun. Možda će biti potrebno da uplatite avansno 50% od ukupne cene pri ugovaranju posla.

Mogu li da dostavim ili preuzmem dokument u vašoj kancelariji?

Možete, nakon što prihvatite ponudu u pisanoj formi i u određeno vreme koje ćemo naznačiti.

Da li mi možete poslati prevod poštom?

Da, možemo. Nakon što se dogovorimo kada i kako ćemo to tačno uraditi.

Na osnovu čega se formira cena i koliko će prevod koštati?

Na cenu utiče više različitih parametara – obim i složenost posla, rok, hitnost, vrsta prevoda, terminologija, da li je potreban overen prevod, da li se prevod šalje poštom i gde, da li je potrebna dodatna obrada/formatiranje dokumenta, da li je tekst u rukopisu, da li je potreban rad vikendom ili u večernjim satima itd.

Koliko je potrebno da prevod bude završen?

Indikativno, prevodilac može da prevede oko 2000 reči dnevno, odnosno oko 8 prevodilačkih strana, ali to je sasvim relativno. Potrebno vreme zavisi od težine i obima teksta, istraživanja koje je potrebno uraditi u odnosu na sadržaj, kao i radnog rasporeda u trenutku kada pošaljete upit. Pošto se prevodi šalju na lekturu, posle prevoda je potrebno dodatno vreme da se izvrši lektura teksta. U ponudi koju ćete dobiti biće naznačen rok kada prevod može biti gotov. Međutim, ako vam je prevod potreban u određeno vreme ili je rok kratak, obavezno to napomenite da bih vam potvrdila mogu li vas uslužiti na vreme.

Primera radi, prevod diplome ili izvoda iz matične knjige rođenih (do 1 prevodilačke strane, odnosno 250 reči) može biti gotov za 24h, dok je za ostale prevode neophodna procena.

Kada i kako mogu da platim?

Možete platiti online preko vaše banke. Dobićete podatke za uplatu nakon što pismeno prihvatite ponudu. Manji iznosi se uplaćuju odmah, najčešće avansno, dok se veliki iznosi mogu isplatiti u ratama u zavisnosti od dogovora.

Da li mi možete pomoći i ukoliko mi je potreban prevod sa/na druge jezike?

Da, naravno. Ja sam vlasnik i prevodilačke agencije Highlight Translations koja pruža usluge prevođenja na 20 jezika. Posetite stranicu prevodilačke agencije Highlight Translations, kontaktirajte s nama i kažite nam šta vam je potrebno, rado ćemo vas uslužiti.

 

Pin It on Pinterest