Na IV kongresu Međunarodne federacije prevodilaca, organizovanom u Dubrovniku, veliki poštovalac jezika i stila, nobelovac Ivo Andrić iskazao je jasno i jednostavno šta je prevođenje. Iako je od te, sad već davne, 1963. godine prošlo više od polovine veka, misao Ive...