Polisa privatnosti

Poštovani,

Kada koristite sajt Kiveli Translations, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) prilikom kontakta ili upita. Svako prikupljanje, čuvanje i obradu vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (Uredba (EU) 2016/679), poznatom pod imenom GDPR (Uredba o opštoj zaštiti podataka/General Data Protection Regulation je uredba kojom Evropski parlament, Savet Evropske unije i Evropska komisija unificira zaštitu podataka fizičkih lica).

Vaša privatnost je važna i zato vam savetujemo da pročitate tekst koji sledi i informišete se.

Na ovoj stranici ćete saznati:

 • Koje tipove podataka prikupljamo
 • U koje svrhe prikupljamo lične podatke
 • Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo
 • Kako da nam se obratite sa pitanjima u vezi sa vašim ličnim podacima
 • Šta sledi u slučaju promene ove polise
 • Šta su kolačići
 • Sistem zaštite

 

Tipovi podataka koje prikupljamo vašim korišćenjem Kiveli Translations

 

1) Lične podatke koje nam direktno ostavite kada nam pošaljete upit ili poruku preko kontakt stranice. Možemo sačuvati i obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese kao i dokument koji nam pošaljete.

2) Podatke koje nisu lične prirode odnose se na vaše uređaje i mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate sajtu Kiveli Translations.

3) Podatke o vašoj lokaciji možemo prikupiti i obraditi putem tehnologija kao što su IP adresa ili GPS senzor mobilnog telefona koji koristite.

U koje svrhe prikupljamo lične podatke

Sajt Kiveli Translations koristi Google Analytics kako bismo imali uvid o posećenosti sajta i poboljšali svoje usluge. Podaci poslati preko kontakt forme služe isključivo našim prevodiocima kako bismo znali s kim sarađujemo i koga možemo da kontaktiramo, uz napomenu da su svi poslati lični podaci zaštićeni od trećih lica i da se ne prosleđuju dalje.

 

Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

 

 • Imate pravo da zatražite da vam dostavimo sve vaše lične podatke koji su sačuvani u skladu sa važećim propisima.

 

 • Imate pravo da izmenite vaše podatke koji su netačni ili da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Možete da se pozovete na „pravo na zaborav“ koje predviđa GDPR, odnosno tražiti da se svi vaši podaci izbrišu iz naše baze.

 

 • Imate pravo da pristupite obaveštenju o svrsi prikupljanja i obradi podataka na Kiveli Translations (ova polisa).

 

 • U slučaju da dođe do povrede vaših podataka koja može predstavljati rizik po vas, bićete o tome obavešteni bez odlaganja.

 

Kako da nam se obratite sa pitanjima u vezi sa vašim ličnim podacima

 

Ako imate pitanja o zaštiti vaše privatnosti na Kiveli Translations, kao i o načinu prikupljanja i obrade vaših ličnih podataka, kontaktirajte nas preko kontakt stranice ili ovde (link).

 

Šta sledi u slučaju promene ove polise

 

Ova polisa podložna je promenama. U slučaju značajnih izmena, Kiveli Translations će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, putem elektronske pošte ili jasno uočljivih obaveštenja. Ukoliko bilo koje buduće promene ove polise podrazumevaju umanjenje vaših prava, tražićemo od vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja sajta Kiveli Translations. Ako usledi promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.

 

Šta su kolačići (Cookies)

 

Da bismo olakšali korišćenje sajta, primenjujemo sistem „cookies“, odnosno kolačiće. To su male jedinice podataka koje vaš internet pretraživač skladišti na hard disku vašeg kompjutera. Kolačići koje mi koristimo ne sadrže nikakve uskladištene podatke o ličnosti. Kada zatvorite svoj pretraživač, kolačić se jednostavno ugasi. Ako odbijete kolačiće, i dalje možete koristiti naš sajt u potpunosti. Kiveli Translations koristi kolačiće u svrhu statistike, sigurnosti, kao i utvrđivanja interesovanja korisnika.

 

Sistem zaštite

 

Sajt Kiveli Translations ima instaliran digitalni SSL sertifikat koji čuva privatnost online interne interakcija čak i kada putuju preko javnog interneta. Time je obezbeđena privatnost korisnika našeg sajta, njihovi lični podaci i dokumenti.

 

 

Beograd, Jun 2018